Tips om afvalscheiding in de hotelsector makkelijker te maken

Het is belangrijk om afval te scheiden en circulair te ondernemen in de hotelsector. Het is voor allerlei soorten ondernemingen in de branche zo dat er veel afval vrijkomt. Door dit te scheiden is het milieu en de portemonnee te besparen. De afvalstromen zijn stuk voor stuk wel duurzaam te verwerken. Met de volgende tips kom je een heel eind om dit efficiënt aan te pakken, bijvoorbeeld door een rolcontainer in te zetten.

1. Beeld van de afvalstromen

Het is belangrijk om eerst de afvalstromen in de hotelsector goed in beeld te brengen. Dit is namelijk nodig om de duurzame verwerking beter te verzorgen. Hoe beter je weet welke afvalstromen er in jouw onderneming zijn, hoe beter je hier ook mee om kan gaan. Zo kan je bijvoorbeeld bepalen welk systeem van afvalinzameling voor jouw hotel het meest geschikt is. Dit kan alvast veel betere scheiding in de hand werken.

2. Opletten met verspilling

De beste manier om de afvalstromen in de hotelsector goed in de hand te houden is door op te letten met verspilling. Het eerste waar je dan natuurlijk aan denkt is voedsel. Besef je goed welke druk voedselverspilling op het milieu heeft. Je kan met enkele simpele ingrepen al veel bereiken. Denk aan kleinere porties, het aanbieden van doggy bags en het kritisch bekijken van de kaart en de voorraad. Je zal merken dat op die manier al snel de mate waarin verspild wordt sterk afneemt. Daarnaast is het ook mogelijk om in andere afvalstromen de verspilling tegen te gaan op vergelijkbare manieren.

3. De juiste bakken kiezen

Als het gaat om het verwerken van afval in de hotelsector, dan is het ook belangrijk om de stromen goed van elkaar te scheiden. Dat doe je door de juiste afvalbakken op de juiste plekken te gebruiken. Bedrijfsafval.nl kan hier goede hulp bij bieden. Wanneer je zorgt dat de bakken daar staan waar het afval wordt geproduceerd, dan maak je het voor medewerkers en gasten al gemakkelijker om veel te scheiden. Door er een specialist bij te halen kan je heel simpel alles verzorgen.